مهدیا پنج‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

مهدیا پنج‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدیا پنج‌ساله به دلیل تب و استفراغ در بیمارستان امام خمینی ایلام بستری شده است.

پدر مهدیا در قید حیات نمی‌باشد و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در ایلام سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

مادر مهدیا قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت