آتنا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

آتنا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آتنا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

آتنا که از بدو تولد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی شدید می‌باشد دچار زخم بستر شده است و به مدت ده سال است که در آسایشگاه زندگی می‌کند.

پدر کارگر مغازه و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند دیگر خود در یک منزل استیجاری در روستای مهرآباد مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آتنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 35 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آتنا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت