کاربر شماره 81528

داستان کاربر شماره 81528

کاربر شماره 81528 عزيز، در تاريخ 24 تیر 1398 - 06:27 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 7 بيمار در 5 استان به مبلغ 362,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 81528 به 7 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم