حسین پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

حسین پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر حسین نابینا بوده و قادر به کار کردن نیست و مادر خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یکی از روستاهای بندرعباس و در منزل پدری سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر حسین قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده