علیرضا سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

علیرضا سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا سه‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و تشنج در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

علیرضای عزیز از بدو تولد مبتلا به فلج مغزی(CP)است و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر علیرضا کارگر پخش مواد غذایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود و به همراه مادربزرگ در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر علیرضا قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت