علی عرفان

داستان علی

علی عرفان عزيز، در تاريخ 15 خرداد 1398 - 08:00 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 9 بيمار در 6 استان به مبلغ 956,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

علی به 9 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم