محمدامین چهارساله به دلیل تهوع بستری شده است.

محمدامین چهارساله به دلیل تهوع بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدامین چهارساله به دلیل تهوع در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر محمدامین کارگر روزمزد ساختمان و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

محمدامین به همراه پدر و مادر خود در منزل شخصی در خرم‌آباد ساکن هستند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمدامین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت