ساجده(1) نه‌ساله به دلیل بیماری نوتروپنی بستری شده است.

ساجده(1) نه‌ساله به دلیل بیماری نوتروپنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ساجده نه‌ساله به دلیل بیماری نوتروپنی در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

نوتروپنی یک نارسایی ایمنی ناشی از نقص نوتروفیل است؛ وجود نوتروفیل‌ها در پیشگیری و محدودیت عفونت‌های باکتریایی ضروری است، لذا بیمار مبتلا به نوتروپنی بیشتر در معرض خطر عفونتهایی با منشا داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و هرچه سریعتر بایستی درمان شود.

پدر و مادر ساجده از هم جدا شده‌اند و ساجده به همراه خواهر و مادر خود در منزلی استیجاری در روستای طبقده ساری زندگی می‌کنند و از طریق کمکهای مردمی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ساجده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مادر ساجده به تنهایی قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نمی‌باشد و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت