سپهر یک‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

سپهر یک‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سپهر یک‌ساله به دلیل بیماری کلیوی(از کارافتادگی کلیه)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر سپهر کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سپهر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 47 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر سپهر قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت