کاربر شماره 64660

داستان کاربر شماره 64660

کاربر شماره 64660 عزيز، در تاريخ 15 اسفند 1397 - 08:47 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 7 بيمار در 5 استان به مبلغ 46,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 64660 به 7 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم