نازنین فاطمه دو‌ماهه به دلیل آب گرفتگی مغز بستری شده است.

 

نازنین فاطمه دو‌ماهه به دلیل آب گرفتگی مغز بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین فاطمه دو‌ماهه به دلیل آب گرفتگی مغز(هیدروسفال)در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر نازنین فاطمه کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در سبزوار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نازنین فاطمه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده