بنیامین چهار‌‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

 

بنیامین چهار‌‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بنیامین چهار‌‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(وجود رگ اضافی در قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر بنیامین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با تنها فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در منزل شخصی در اردکان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بنیامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو، نوار قلب و ...

این خانواده توانایی تامین هزینه درمان بنیامین را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده