سیدحسن سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

سیدحسن سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدحسن سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سیدحسن کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و ششصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در کرمان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدحسن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر سیدحسن توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده