کاربر شماره 6449

داستان کاربر شماره 6449

کاربر شماره 6449 عزيز، در تاريخ 20 فروردین 1397 - 08:04 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 18 بيمار در 12 استان به مبلغ 1,262,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 6449 به 18 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم