سیدطاهر شش‌ساله به دلیل مشکل کبد بستری شده است.

سیدطاهر شش‌ساله به دلیل مشکل کبد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدطاهر شش‌ساله به دلیل مشکل کبد در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر سیدطاهر که مبتلا به بیماری کبد است کارگر ساختمان می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در رزن همدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدطاهر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 34 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به طولانی بودن مدت درمان و هزینه بالای درمان، پدر و مادر سیدطاهر قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت