نازنین زهرا سه ساله به دلیل آب گرفتگی مغز بستری شده است.

نازنین زهرا سه ساله به دلیل آب گرفتگی مغز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین زهرا سه ساله به دلیل آب گرفتگی مغز(هیدروسفال)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر نازنین زهرا کارگر ساختمانی است که در حال حاضر بیکار می باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه نه فرزند خود در منزلی استیجاری در روستایی از توابع یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب این خانواده، پدر و مادر نازنین زهرا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت