کاربر شماره 62008

داستان کاربر شماره 62008

کاربر شماره 62008 عزيز، در تاريخ 10 اسفند 1397 - 10:30 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 9 بيمار در 5 استان به مبلغ 105,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62008 به 9 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم