امیرعلی هفت‌ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

امیرعلی هفت‌ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی هفت‌ساله به دلیل مشکل قلبی مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر امیرعلی از ناحیه پا دچار معلولیت است و قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر از طریق کارگری در منازل بخشی از هزینه زندگی را تامین می‌کند.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

امیرعلی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر امیرعلی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت