محمدرضا شش ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

محمدرضا شش ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا شش ساله به دلیل سوختگی در بیمارستان شهدای محراب یزد بستری شده است.

محمدرضای عزیز دچار سوختگی نوع چهار با بنزین شده است.

پدر محمدرضا که اعتیاد داشته مدتی است خانواده را ترک نموده است و مادر خانه دار است.

هزینه های معیشت خانواده توسط برادر بزرگ خانواده تامین می شود و میانگین درآمد این خانواده ماهیانه پانصدهزار تومان می باشد.

مادر به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدرضا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر محمدرضا به تنهایی توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت