خاطره(2) هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

خاطره(2) هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

خاطره هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(به نوعی از کم‌خونی گفته می‌شود که در آن مغز استخوان سلولهای جدید خونی به اندازه کافی تولید نمی‌کند)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر خاطره از هم جدا شده‌اند و مجددا با فرد دیگری ازدواج کرده‌اند و مادربزرگ خاطره مسئولیت نگهداری از وی را بر عهده گرفته است.

خاطره به همراه مادربزرگ خود در یکی از روستاهای تربت جام سکونت دارند و از طریق کمکهای اطرافیان و کار در زمینهای کشاورزی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان خاطره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

خاطره که در چهار ماه گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و مادربزرگ وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت