آزاده درخشان

داستان آزاده

آزاده درخشان عزيز، در تاريخ 26 اسفند 1396 - 09:46 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 24 بيمار در 10 استان به مبلغ 1,587,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

آزاده به 24 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم