کاربر شماره 5065

داستان کاربر شماره 5065

 

کاربر شماره 5065 عزیز، در تاریخ 26 اسفند 1396 - 09:46 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 8 بیمار در 5 استان به مبلغ 437,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 5065 به 8 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم