کاربر شماره 5065

داستان کاربر شماره 5065

کاربر شماره 5065 عزيز، در تاريخ 26 اسفند 1396 - 09:46 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 7 استان به مبلغ 787,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5065 به 14 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم