آزاده درخشان

داستان آزاده

آزاده درخشان عزيز، در تاريخ 26 اسفند 1396 - 09:46 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 17 بيمار در 8 استان به مبلغ 987,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

آزاده به 17 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم