غزل یک‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

غزل یک‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

غزل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن و دیسترس تنفسی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر غزل کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان غزل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 44 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر غزل قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت