سعید(2)دوازده‌ساله به دلیل عفونت چشم بستری شده است.

سعید(2)دوازده‌ساله به دلیل عفونت چشم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سعید دوازده‌ساله به دلیل عفونت چشم در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر سعید کارگر و مادر که مشکل تنگی نفس دارد خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود که یکی دیگر از فرزندان نیز از ناحیه چشم مشکل دارد در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سعید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سعید که از اتباع افغانی است تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

سعید که هفته گذشته با تشخیص قوز قرنیه(تغییر شکل قرنیه)تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل عفونت چشم، بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت