ناهید پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ناهید پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ناهید پنج‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

ناهید عزیز مبتلا به معلولیت ذهنی، گفتاری و بینایی بوده و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد.

پدر ناهید در زندان بسر می‌برد و مادر به همراه پنج فرزند خود در زارچ یزد و در منزلی استیجاری سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ناهید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر ناهید به تنهایی قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده