کاربر شماره 39395

داستان کاربر شماره 39395

کاربر شماره 39395 عزيز، در تاريخ 27 آذر 1397 - 02:09 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 40 بيمار در 10 استان به مبلغ 14,164,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 39395 به 40 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم