کاربر شماره 39395

داستان کاربر شماره 39395

کاربر شماره 39395 عزيز، در تاريخ 27 آذر 1397 - 02:09 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 39 بيمار در 9 استان به مبلغ 13,690,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 39395 به 39 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم