محمدعلی سه‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدعلی سه‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعلی سه‌ماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است و در صورت عدم درمان به‌موقع، دچار نارسایی کلیوی و ریوی خواهد شد.

محمدعلی از بدو تولد در بیمارستانهای مختلف بستری شده است و مشکل کلیوی نیز دارد.

پدر محمدعلی کارگر ساده روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهرستان میبد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

خانواده محمدعلی توانایی تامین هزینه‌های درمان فرزندشان را ندارند و نیازمند یاری مهریاران گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت