محمدعمر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمدعمر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعمر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب و گشادی دریچه قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر محمدعمر کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه هفت فرزند در منزل شخصی خود در روستای ده‌میر زابل سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعمر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدعمر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت