سلماء چهارماهه به دلیل آسیب جمجمه بستری شده است.

سلماء چهارماهه به دلیل آسیب جمجمه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلماء چهارماهه به دلیل افتادن، دچار ضربه به سر و آسیب جمجمه شده و در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان بستری شده است.

پدر سلماء در قید حیات نمی‌باشد و مادر به کار خیاطی و پینه‌دوزی مشغول است و درآمد ماهانه او حدود 350هزار تومان است.

مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سلمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر سلماء به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت