کاربر شماره 18430

داستان کاربر شماره 18430

کاربر شماره 18430 عزيز، در تاريخ 30 تیر 1397 - 05:20 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 8 استان به مبلغ 210,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 18430 به 14 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم