الناز قل1 یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

الناز قل1 یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز قل1 یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر الناز کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

الناز به همراه قل دیگر خود در این مرکز بستری شده است و قل دوم نیاز به مراقبتهای بیشتر دارد و فعلا ترخیص نشده است.

پدر و مادر الناز قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده