سیدرضا سیزده‌ساله به دلیل تورم اندامها بستری شده است.

سیدرضا سیزده‌ساله به دلیل تورم اندامها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدرضا سیزده‌ساله به دلیل مشکل کلیه دچار تورم دستها و صورت(ادم)شده و در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر سیدرضا شاگرد نانوایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در قوچان خراسان رضوی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر سیدرضا توانایی تأمین کل هزینه درمان را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده