سید امیرحسن شش‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

سید امیرحسن شش‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید امیرحسن شش‌ساله به دلیل آسم و پنومونی(عفونت ریه)در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر سید امیرحسن به دلیل مشکل دیسک کمر قادر به کار کردن نیست و مادر از طریق کارگری در منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یزد و در منزلی که یک خیر بطور موقت در اختیار آنها قرار داده است سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید امیرحسن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سید امیرحسن از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده سید امیرحسن قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت