کاربر شماره 12640 Asgarpanah

داستان کاربر شماره 12640

کاربر شماره 12640 Asgarpanah عزيز، در تاريخ 23 خرداد 1397 - 10:07 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 6 استان به مبلغ 1,687,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 12640 به 8 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم