محمداسماعیل چهارده‌ساله به دلیل سنگ کیسه صفرا بستری شده است.

محمداسماعیل چهارده‌ساله به دلیل سنگ کیسه صفرا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمداسماعیل چهارده‌ساله به دلیل سنگ کیسه صفرا در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر محمداسماعیل کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای تیران اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمداسماعیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمداسماعیل قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت