کاربر شماره 92537

داستان کاربر شماره 92537

کاربر شماره 92537 عزيز، در تاريخ 19 شهریور 1398 - 07:19 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 3 استان به مبلغ 872,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 92537 به 3 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم