کاربر شماره 92537

داستان کاربر شماره 92537

کاربر شماره 92537 عزيز، در تاريخ 19 شهریور 1398 - 07:19 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 832,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 92537 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم