آمنه پانزده‌ساله به دلیل استفراغ خونی بستری شده است.

آمنه پانزده‌ساله به دلیل استفراغ خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آمنه پانزده‌ساله به دلیل استفراغ خونی و کاهش اشتها و وزن در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر آمنه کارگر و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در ایرانشهر سیستان و بلوچستان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آمنه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

آمنه عزیز به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر آمنه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت