کاربر شماره 67433

داستان کاربر شماره 67433

کاربر شماره 67433 عزيز، در تاريخ 27 اسفند 1397 - 05:38 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 7 استان به مبلغ 880,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 67433 به 14 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم