کاربر شماره 62713

داستان کاربر شماره 62713

کاربر شماره 62713 عزيز، در تاريخ 12 اسفند 1397 - 02:50 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 19 بيمار در 9 استان به مبلغ 7,463,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62713 به 19 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم