کاربر شماره 62295

داستان کاربر شماره 62295

کاربر شماره 62295 عزيز، در تاريخ 11 اسفند 1397 - 12:38 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 3 استان به مبلغ 1,050,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62295 به 5 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم