زینب(2)هفت‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

زینب(2)هفت‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب هفت‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر زینب به علت شکستگی پا قادر به کار کردن نیست و مادر هم که معلولیت جسمی دارد در منزل به کار خیاطی مشغول است.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در میبد یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

زینب عزیز که ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان افشار یزد بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ اکنون به دلیل نوع بیماری‌اش در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است و خانواده وی قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و به کمک و حمایت شما مهریاران عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت