الیاس هشت‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

الیاس هشت‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الیاس هشت‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر الیاس معتاد بوده و پدر و مادر هفت سال پیش از هم جدا شده‌اند و مادر خیاط است و میانگین درآمد ماهیانه وی یک‌میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الیاس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

به دلیل در دسترس نبودن مدارک الیاس، وی با سه روز تاخیر، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و به همین دلیل هزینه‌های درمان سه روز اول بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر الیاس به تنهایی قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان وی نمی‌باشد و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده