کاربر شماره 5399

داستان کاربر شماره 5399

کاربر شماره 5399 عزيز، در تاريخ 28 اسفند 1396 - 02:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 15 بيمار در 10 استان به مبلغ 740,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5399 به 15 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم