کاربر شماره 5399

داستان کاربر شماره 5399

کاربر شماره 5399 عزيز، در تاريخ 28 اسفند 1396 - 02:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 10 بيمار در 8 استان به مبلغ 260,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5399 به 10 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم