کاربر شماره 5399

داستان کاربر شماره 5399

کاربر شماره 5399 عزيز، در تاريخ 28 اسفند 1396 - 02:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 9 استان به مبلغ 640,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5399 به 14 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم