علی سیزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

 

علی سیزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی سیزده‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

علی دچار فلج مغزی(CP)نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر علی که بیکار است دچار معلولیت از ناحیه پا و فشار و قند خون بالا است و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در یاسوج سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 33 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر علی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده