پارسا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

پارسا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پارسا سه‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر پارسا که فاقد یک کلیه است و مشکل دیسک کمر نیز دارد قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

پارسا به همراه پدر و مادر خود در منزلی استیجاری در مسجد سلیمان خوزستان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمک اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان پارسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر پارسا قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان تنها فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده