0014379821975 0014379821975

داستان 0014379821975

0014379821975 0014379821975 عزيز، در تاريخ 26 دی 1397 - 03:27 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 105 بيمار در 19 استان به مبلغ 11,232,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

0014379821975 به 105 نفر در 19 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم