0014379821975 0014379821975

داستان 0014379821975

0014379821975 0014379821975 عزيز، در تاريخ 26 دی 1397 - 03:27 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 65 بيمار در 18 استان به مبلغ 6,001,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

0014379821975 به 65 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم