محمدرسول پنج‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

محمدرسول پنج‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرسول پنج‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر محمدرسول معتاد است و پدر و مادر از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه خواهر و سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند. 

مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرسول عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، مادر محمدرسول به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده