مصطفی دوازده‌ساله به دلیل شکستگی بستری شده است.

مصطفی دوازده‌ساله به دلیل شکستگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی دوازده‌ساله در اثر افتادن از پله دچار شکستگی گردن شده و در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر مصطفی نابینا و بیکار است و مادر مصطفی سال گذشته بر اثر سرطان فوت کرده است.

پدر به همراه دو فرزند خود در تفت و در منزل یکی از اقوام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مصطفی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر مصطفی قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش، به کمک و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده