کاربر شماره 42976

داستان کاربر شماره 42976

کاربر شماره 42976 عزيز، در تاريخ 10 دی 1397 - 07:34 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 9 استان به مبلغ 363,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 42976 به 11 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم