کاربر شماره 42976

داستان کاربر شماره 42976

کاربر شماره 42976 عزيز، در تاريخ 10 دی 1397 - 07:34 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 5 استان به مبلغ 175,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 42976 به 5 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم