طهورا شش‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

طهورا شش‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طهورا شش‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی ایلام بستری شده است.

پدر طهورا کارگر بوده و در حال حاضر به علت شیوع بیماری کرونا بیکار شده و مادر طهورا خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

طهورا به همراه پدر و مادر خود در منزل شخصی در ایلام سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طهورای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، طهورای عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر طهورا قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده