ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل عدم حرکت پا بستری شده است.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل عدم حرکت پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل التهاب مفاصل پا(آرتریت)و عدم حرکت پا در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

ابوالفضل مبتلا به تب مالت نیز می‌باشد و بایستی هر چه سریعتر درمان شود.

پدر ابوالفضل کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با چهار فرزند خود و به همراه پدربزرگ در باغ‌ملک خوزستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

خانواده ابوالفضل به علت مشکلات مالی برای درمان به موقع وی اقدام نکرده‌اند و ابوالفضل توسط یکی از همسایه‌ها برای درمان به این مرکز مراجعه کرده است.

پدر و مادر ابوالفضل قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت